Skip to main content
Advanced Search
Search Terms
Content Type

Exact Matches
Tag Searches
Date Options
Updated after
Updated before
Created after
Created before

Search Results

22 total results found

Instrukcje i poradniki

How to integrate with Sparados API

"Integrating with the Sparados API Made Easy: A Step-by-Step Guide" Learn the art of seamless integration as we walk you through the process of integrating with the Sparados API. This comprehensive guide provides a clear, step-by-step approach to ensure a s...

Web Portal

Jak korzystać z systemu Sparados

How to integrate with Sparados API

Sparados Web Portal

Aplikacja do podglądu i zarządzania danymi odbiorcy karty

Web-Portal Customization options

How to make Sparados web-portal look like your own

Pierwsze kroki w systemie

Jak korzystać z systemu Sparados

W celu wydawania kart w systemie, konieczne jest wcześniejsze ustawienie limitu na rachunku. Jest to niezbędne do wydawania kart. Po pierwszym zalogowaniu do systemu, zostaniesz zapytany o ustawienie limitu na rachunku. Możesz kliknąć w link, który przeniesie...

Zmiana limitu karty

Jak korzystać z systemu Sparados

Możliwe jest zmienienie limitu dostępnego na karcie w systemie Sparados. Jako użytkownik karty, możesz poprosić o zmianę limitu z aplikacji mobilnej, postępując według poniższych instrukcji: Zaloguj się do swojego konta w aplikacji intenetowej Sparados i prze...

Przypisanie karty

Jak korzystać z systemu Sparados

Aby przypisać nową kartę należy wybrać opcję "przypisz kartę" znajdującą się na stronie głównej lub ekranie listy kart. https://corporate.sparados.com/home/bc/cards/assign-card  Wydanie karty następuje po uzupełnieniu kilku informacji, podzielonych na sekcje...

Procedura doładowania konta w systemie

Jak korzystać z systemu Sparados

Zaloguj się do swojego konta Sparados i przejdź do zakładki „Konta”. Wybierz konto, które chcesz doładować. Skopiuj numer IBAN z wybranego konta. Dokonaj przelewu na skopiowany numer IBAN. Po zaksięgowaniu wpłaty, środki zostaną przelane na Twoje konto...

Wygenerowanie raportu transakcji

Jak korzystać z systemu Sparados

Wygenerowanie raportu transakcji (zestawienie operacji) znajduje się na stronie Historii transakcji. Przed wygenerowaniem raportu konieczne jest określenie zakresu w oparciu o daty "od" i "do". Dodatkowe pola są opcjonalne.  Żeby transakcja została ujęta ...

Jak powiadomić o brakujących fakturach

Jak korzystać z systemu Sparados

Jako operator panelu mamy możliwość przypomnieniu użytkownikom kart, że nie dołączyli dokumentów zakupu - faktur.  Żeby wysłać przypomnienie, należy przejść do transakcji, która nie posiada dokumentu. Można to zrobić poprzez wybranie zakładki Konta, a następn...

Wykorzystanie limitów grupowych na rachunkach

Jak korzystać z systemu Sparados

Przypadek użycia jednego z naszych klientów „Verestro – Fintech działający w branży kartowej Verestro to firma informatyczna, która potrzebuje wydawać karty w różnych celach dla swoich pracowników: Karty testowe służące do testów płatniczych Karty delegacyj...

Jak wnioskować o zmianę limitów

Jak korzystać z systemu Sparados

Jako użytkownik karty otwórz aplikację Sparados. Przejdź w podgląd karty i wybierz opcję "limity" Na ekranie limitów można sprawdzić wysokość aktualnie posiadanego limitu, a na grafice karty - ilość pozostałych środków z uwzględnieniem bieżącego limitu. W...

Jak zaakceptować zmianę limitu

Jak korzystać z systemu Sparados

Jeśli użytkownik karty poprosił o zmianę jej limitu, operator panelu ma możliwość zaakceptowania lub odrzucenia tego wniosku. Opcja zaakceptowania lub odrzucenia widoczna jest jako część ekranu głównego, wraz z możliwością szybkiego wykonania akcji.  Przyc...

Sparados API

How to integrate with Sparados API

Onboarding Here's a short instruction for the essential steps before calling Sparados API: Essential steps before calling Sparados API:  1. Create an x509 Certificate for Server-to-Server Communication This API requires Mutual TLS authentication. You can u...

Connecting to server-to-server APIs

How to integrate with Sparados API

Environments We have three environments available for our partners. Sandbox - this is shared environment, available as demonstration. You can get access before signing a deal with us - product@sparados.com to get access. Beta - This is environment you're go...

Opis systemu Web-Portal Sparados

Sparados Web Portal

Dzięki Web-Panelowi firmy mogą automatycznie otrzymywać swoje firmowe wizytówki, eliminując potrzebę ręcznego wydawania kart. Aplikacja umożliwia również użytkownikom ręczną realizację kart biznesowych, ułatwiając zarządzanie finansami firmy. Strona logowan...

Customize Web-Portal with your branding

Web-Portal Customization options

Web-Portal customization options and guidelines        

Application flows

Sparados Web Portal

Cardholder perspective   On the screens Administrator perspective On the screens  

Grupy jak z nich skorzystać?

Jak korzystać z systemu Sparados

Grupy  Struktura grup zawsze ma postać drzewa z jedną grupą nadrzędną o nazwie „Root level. Pozostałe grupy znajdują się poniżej w hierarchii, a na każdym poziomie może ich być nieograniczona liczba. Nie ma ograniczenia poziomów ani gałęzi.  Limity grup A...