Skip to main content

Wygenerowanie raportu transakcji

Wygenerowanie raportu transakcji (zestawienie operacji) znajduje się na stronie Historii transakcji.

image-1682074324790.png

Przed wygenerowaniem raportu konieczne jest określenie zakresu w oparciu o daty "od" i "do".

Dodatkowe pola są opcjonalne. 

Żeby transakcja została ujęta musi spełniać każdy z zadanych warunków.

Filtry transakcji składają się z warunków:

  • Konto - określa konto (balance) z którego rozliczono transakcje.
  • Ostatnie 4 cyfry -  określają 4 ostatnie cyfry karty, która wykonała transakcję.
  • E-maile - określa adres e-mail użytkownika, który wykonał transakcję.
  • Data od - określa początek okresu jakiego ma dotyczyć zestawienie.
  • Data do - określa koniec okresu jakiego ma dotyczyć zestawienie.
  • Numer telefonu - określa numer telefonu użytkownika wraz z prefiksem, który wykonał transakcję.
  • Kwota - określa dokładną kwotę operacji w wartości liczbowej w walucie transakcji.
  • Kwota - określa walutę w jakiej wykonano transakcję.
  • Merchant - nazwa merchanta u którego wykonano transakcję.
  • Status - status transakcji. 

Ustawione filtry można usuwać poprzez kliknięcie krzyżyka przy odpowiednim polu lub opcję usunięcia wszystkich ustawionych filtrów. 

Generowanie raportu

Raport zostaje wygenerowany po kliknięciu przycisku generowania raportu.

Raport może generować się nawet kilka minut, zależnie od ilości danych i obciążenia systemu. Gotowy raport będzie dostępny do pobrania na stronie: https://corporate.sparados.com/home/bc/reports?tab=transactionsHistory