Skip to main content

Przypisanie karty

Aby przypisać nową kartę należy wybrać opcję "przypisz kartę" znajdującą się na stronie głównej lub ekranie listy kart.

https://corporate.sparados.com/home/bc/cards/assign-card 

Wydanie karty następuje po uzupełnieniu kilku informacji, podzielonych na sekcje. 

Typ karty - wybranie rodzaju zastosowania karty. Typ karty odpowiada za szczególne działanie karty w ujęciu ograniczeń lub zarządzania budżetem.
Dane posiadacza karty - wybranie istniejącego lub dodanie do systemu nowego pracownika, który odbierze kartę. Pracownik dołącza do systemu dopiero w momencie rejestracji, a nie wysłania zaproszenia. 

image-1682074110520.png

 

Dla użytkowników z listy wybranie użytkownika odbywa się poprzez wyszukiwanie z istniejących.
Dla nowego użytkownika, należy podać jego numer telefonu wraz z prefiksem kraju oraz adres email. Zostaną na nie wysłane dwa kody aktywacyjne karty. 

Zarówno pracownik wcześniej zarejestrowany jak i zapraszany, będą musieli aktywować kartę na swoim koncie. 

Limity karty - określa finansowe ograniczenia karty. 

image-1682074122686.png

 

Konto - wskazuje konto płatnicze na którym będą rozliczane transakcje wykonane wydawaną kartą
Kwota całkowita - określa ilość środków które będzie można wykorzystać przy transakcjach kartą. Dla pracownika używającego karty, kwota będzie tożsama ze "stanem konta dla karty". Pracownik będzie mógł wnioskować o zwiększenie limitu dla danej karty XXX--link---XXX.
Data rozpoczęcia - punkt w czasie od którego pracownik będzie mógł uzywać karty do płatności. Pracownik może aktywować kartę w portfelu przed tą datą, jednak karta będzie ona widoczna w portfelu jako nieaktywna, do momentu nastąpienia "daty rozpoczęcia".
Data zakończenia - data po której karta zostanie odłączona od konta pracownika. Po tym czasie karta nie będzie dostępna do płatności. 

Dodatkowe limity

image-1682074135858.png

 

Limit ogólny - ograniczenie kwotowo-okresowe. Pracownik nie będzie mógł w danym okresie wykorzystać większej ilości środków niż zadane przy wydaniu karty. 
Limit płatności online - wyłączenie możliwości zakupów e-commerce daną kartą lub ograniczenie kwotowo-okresowe dla transakcji tego typu. 
Limit wypłat z bankomatu - wyłączenie możliwości wypłat gotówki w bankomacie lub ograniczenie kwotowo-okresowe dla transakcji tego typu. 
Limit transakcji zagranicznych - wyłączenie możliwości zakupów w walucie innej niż domyślna waluta konta lub ograniczenie kwotowo-okresowe dla transakcji tego typu. Limit jest ustanawiany w walucie konta i ograniczenia 

Limity okresowe działają przez zadany czas od momentu wydania karty. Przykładowo - jeśli karta zostanie wydana w poniedziałek o godzinie 11:00, będzie działać do następnego poniedziałku do godziny 10:59:59; jeśli limit jest miesięczny, a karta została wydana 15 lutego o 13:00, będzie działać do 15 marca o 12:59:59. 

Atrybuty karty
Możliwość wybrania jednego z wcześniej skonfigurowanych wizerunków kart (visuali). 
Możliwość wprowadzenia własnej nazwy karty, widocznej później w aplikacji pracownika przy danej karcie.