Skip to main content

Wykorzystanie limitów grupowych na rachunkach

Przypadek użycia jednego z naszych klientów „Verestro – Fintech działający w branży kartowej

Verestro to firma informatyczna, która potrzebuje wydawać karty w różnych celach dla swoich pracowników:

 1. Karty testowe służące do testów płatniczych
 2. Karty delegacyjne służące do wydatków służbowych
 3. Karty wydawane sprzedawcą, aby zaprezentować funkcjonalności klientom przy użyciu systemu Sparados
 4. Karty subskrypcyjne wydawane na potrzeby płatności za abonamenty np. poczta, serwery itd.
 5.  Karty wydawane dla Scrum Masterów (osoby odpowiedzialne za zarządzanie zespolem programistycznym) na imprezy okolicznościowe dla każdego zespołu programistycznego
 6. Karty prezentowe

Verestro zdecydował się na stworzenie kilku rachunków, aby zapewnić możliwość wydawania kart nie tylko działowi finansowemu, ale również zespołowi sprzedażowemu, CEO i Head of IT. Oto lista rachunków, które stworzyliśmy dla Verestro:

W tym celu dla Verestro stworzyliśmy kilka rachunków:

 1. Rachunek dla wydatków służbowych w PLN
 2. Rachunek dla Scrum Masterów w PLN
 3. Rachunek testowy w PLN
 4. Rachunek dla wydatków służbowych w EUR
 5. Rachunek dla wydatków subskrypcyjnych w PLN

Dzięki tak skonfigurowanej korporacji Verestro może łatwo zarządzać budżetami różnych zespołów i kontrolować wydatki w ramach każdego z rachunków. Zastosowanie limitów grupowych na poszczególnych rachunkach pozwala na precyzyjne kontrolowanie wydatków związanych z poszczególnymi celami wykorzystania kart, jak również na zapewnienie odpowiedniego poziomu dostępu do informacji i rachunków dla różnych działów firmy. W ten sposób Verestro zyskuje większą kontrolę nad swoimi finansami i może zoptymalizować wykorzystanie środków na różne cele biznesowe.

Dział finansowy oraz CEO ma dostęp do wszystkich rachunków, natomiast dział sprzedaży jak i Head of IT ma tylko dostęp do rachunku testowego, który pozwala im wydawać karty w celach testowym, na tym rachunku jest o wiele mniejsza liczba środków i są one niezależne od innych rachunków.

Instrukcja tworzenia sub-grupy i nadawania dostępu adminom w aplikacji Sparados:

 1. Zaloguj się do swojego konta w aplikacji internetowej Sparados.
 2. Kliknij zakładkę "Zarządzanie", a następnie "Grupy".
 3. Kliknij "Dodaj grupę" i nadaj jej odpowiednią nazwę.
 4. Wybierz grupę, która będzie nad nią - w tym przypadku będzie to główna grupa Verestro.
 5. Wejdź w nowo dodaną grupę i dodaj limit do rachunku, do którego dana grupa ma mieć dostęp.
 6. Dodaj admina w nowej grupie.

Dzięki takiemu ustawieniu korporacja Verestro może mieć zespół sprzedażowy z dostępem jedynie do jednego rachunku i zobaczyć tylko transakcje dokonane z tego rachunku.