Skip to main content

Jak zaakceptować zmianę limitu

Jeśli użytkownik karty poprosił o zmianę jej limitu, operator panelu ma możliwość zaakceptowania lub odrzucenia tego wniosku.

Opcja zaakceptowania lub odrzucenia widoczna jest jako część ekranu głównego, wraz z możliwością szybkiego wykonania akcji. 

image-1682074824354.png

Przycisk V akceptuje wniosek, X odrzuca wniosek o zmianę. 

Analogiczne operacje można wykonać na dedykowanym ekranie limitów: https://corporate.sparados.com/home/bc/cards?tab=awaiting 

Ekran jest dostępny jako część zakładki kart. 

Na ekranie oczekujących akcji możliwa jest również edycja limitów. Można w takim przypadku zmodyfikować wysokość limitu

Po akceptacji lub odrzuceniu wniosku o zmianę limitów, użytkownik karty zostanie poinformowany wiadomością e-mail oraz push na aplikację mobilną.