Skip to main content

Recently Updated Pages

Customize Web-Portal with your branding

Web-Portal Customization options

Web-Portal customization options and guidelines        

Updated 1 month ago by wnowakowski

Application flows

Sparados Web Portal

Cardholder perspective   On the screens Administrator perspective On the screens  

Updated 1 month ago by wnowakowski

Opis systemu Web-Portal Sparados

Sparados Web Portal

Dzięki Web-Panelowi firmy mogą automatycznie otrzymywać swoje firmowe wizytówki, eliminując potrz...

Updated 1 month ago by wnowakowski

Sparados API

How to integrate with Sparados API

Onboarding Here's a short instruction for the essential steps before calling Sparados API: Esse...

Updated 3 months ago by mstachera

Connecting to server-to-server APIs

How to integrate with Sparados API

Environments We have three environments available for our partners. Sandbox - this is shared en...

Updated 3 months ago by mstachera

Jak zaakceptować zmianę limitu

Jak korzystać z systemu Sparados

Jeśli użytkownik karty poprosił o zmianę jej limitu, operator panelu ma możliwość zaakceptowania ...

Jak wnioskować o zmianę limitów

Jak korzystać z systemu Sparados

Jako użytkownik karty otwórz aplikację Sparados. Przejdź w podgląd karty i wybierz opcję "limity...

Wykorzystanie limitów grupowych na rachunkach

Jak korzystać z systemu Sparados

Przypadek użycia jednego z naszych klientów „Verestro – Fintech działający w branży kartowej Ver...

Jak powiadomić o brakujących fakturach

Jak korzystać z systemu Sparados

Jako operator panelu mamy możliwość przypomnieniu użytkownikom kart, że nie dołączyli dokumentów ...

Wygenerowanie raportu transakcji

Jak korzystać z systemu Sparados

Wygenerowanie raportu transakcji (zestawienie operacji) znajduje się na stronie Historii transakc...

Procedura doładowania konta w systemie

Jak korzystać z systemu Sparados

Zaloguj się do swojego konta Sparados i przejdź do zakładki „Konta”. Wybierz konto, które ch...

Pierwsze kroki w systemie

Jak korzystać z systemu Sparados

W celu wydawania kart w systemie, konieczne jest wcześniejsze ustawienie limitu na rachunku. Jest...

Updated 7 months ago by wnowakowski

Zmiana limitu karty

Jak korzystać z systemu Sparados

Możliwe jest zmienienie limitu dostępnego na karcie w systemie Sparados. Jako użytkownik karty, m...

Przypisanie karty

Jak korzystać z systemu Sparados

Aby przypisać nową kartę należy wybrać opcję "przypisz kartę" znajdującą się na stronie głównej l...