Grupy jak z nich skorzystać?

Grupy 

Struktura grup zawsze ma postać drzewa z jedną grupą nadrzędną o nazwie „Root level. Pozostałe grupy znajdują się poniżej w hierarchii, a na każdym poziomie może ich być nieograniczona liczba. Nie ma ograniczenia poziomów ani gałęzi. 

image-1707813767097.png

Limity grup

Aby zrozumieć limity grup, należy pamiętać, że dotyczą one wyłącznie samego procesu przypisywania kart. Nie mają bezpośredniego związku z limitami firmy. Służą do ograniczania możliwości przypisywania kart w strukturze organizacji.

Przykładowa struktura grupy:

image-1707813834516.png

Założenia:

Przypadek Opis Wynik
– ścieżka zielona Użytkownik z grupy PO Junior chce przypisać kartę z limitem 200 użytkownikowi końcowemu. Możliwe, bez dodatkowej akceptacji
2 – ścieżka żółta (bezpośrednia grupa nadrzędna) Użytkownik z grupy PO Junior chce przypisać kartę z limitem 300 użytkownikowi końcowemu. Wniosek trafia do grupy PO po utworzeniu w celu uzyskania potwierdzenia.
3 – ścieżka żółta (inna grupa nadrzędna) Użytkownik z grupy PO Junior chce przypisać kartę z limitem 600 użytkownikowi końcowemu. Wymaga zatwierdzenia przez wyższą grupę zdolną obsłużyć limit.
4 – ścieżka czerwona (brak grupy do obsługi) Użytkownik z grupy PO Junior chce przypisać kartę z limitem 1600 użytkownikowi końcowemu. Przypisanie odrzucone

 


Revision #2
Created 13 February 2024 08:39:13 by mstachera
Updated 13 February 2024 08:57:53 by mstachera